9-11.02.2018

Rybomania

Poznań, Polska
15-18.02.2018

For Hunting

Praga, Czechy
21-25.02.2018

Ochota i Rybałka

Moskwa, Rosja
2-4.03.2018

Targi wędkarskie

Trenczyn, Słowacja
9-12.03.2018

IVA

Norymberga, Niemcy
03.2018

Ochota i Rybałka

Białoruś
03.2018

Ochota i Rybałka

Ukraina
09.2018

Carpatia Hunting & Forestry

Rzeszów, Polska
09.2018

Ochota i Rybałka

Białoruś
10.2018

Ochota i Rybałka

Kijów, Ukraina
10.2018

Ochota i Rybałka

Mińsk, Białoruś