Promieniowanie UV – Podwyższona ochrona

Jak wiadomo, promieniowanie ultrafioletowe pochodzi od Słońca. Jest tylko jednym z wielu promieni elektromagnetycznych przez nie emitowanych. Zakres promieniowania ultrafioletowego wynosi od 400 do 100 nm i został ustalony przez Międzynarodową Komisję Oświetlenia (International Comission of Illumination – CIE), która wyszczególniła trzy rodzaje promieniowania UV: UV A, UV B, UV C Promieniowanie UV A są pochłaniane przez tlen w warstwach atmosfery znajdujących się na wysokości ponad 96 kilometrów. Promieniowanie UV B jest pochłaniane przez warstwę ozonową stratosfery oraz parę wodną i dwutlenek węgla. Tylko promieniowanie UV C dociera do powierzchni Ziemi.

Degradacja nici pod wpływem promieniowania UV
poprzez pochłanianie energii prowadzi do:

  • obniżenia wytrzymałości nici
  • obniżenia odporności nici na tarcie
  • utraty barw nici

W odzież GRAFF o podwyższonej odporności na promieniowanie słoneczne zastosowano odpowiednie substancje barwiące zachowujące się jak fotokatalizatory, aby zminimalizować skutki prowadzące do blaknięcia tkaniny lub utraty wytrzymałości.

Podczas testowania odporności tkaniny na promieniowanie UV wzięto pod uwagę:

  • długość fali
  • natężenie promieniowania
  • wilgoć
  • temperaturę
  • czas ekspozycji